Cees van Lienden (1897-1971)

Bestuurder van het NVV van 1927 tot 1940 en vanaf 1945

Cornelis Jan van Lienden groeide op in het gezin van een klompenmaker. Toen hij 13 was ging hij als jampottenspoeler aan het werk. Door zelfstudie ontwikkelde hij zich verder. In 1915 sloot hij zich aan bij de Nederlandse Vereniging van Fabrieksarbeiders. Een jaar later kreeg hij het aanbod om op het hoofdkantoor van de Fabrieksarbeidersbond in Amsterdam te komen werken. Na twee jaar dienstplicht stuurde de bond hem in 1919 als propagandist naar Maastricht. Vier jaar later volgde zijn benoeming tot districtsbestuurder voor de drie noordelijke provincies. In 1927 werd hij gekozen tot bestuurslid van het NVV.

Kort hierna volgde zijn benoeming tot assistent-districtsbestuurder voor Noord-Brabant en Limburg. Van Lienden verhuisde naar Eindhoven. In de jaren ’30 bood hij hulp aan joodse vluchtelingen. Nog voor de overname van het NVV door de NSB nam hij ontslag en ging hij werken bij het AZEO. Na de Februaristaking van 1941 werd hij enige tijd gevangengezet. Na zijn vrijlating hervatte Van Lienden zijn werk bij het AZEO. Eind 1942 of begin 1943 dook hij onder in de buurt van Utrecht.

Toen hij in december 1943 een bezoek aan zijn gezin bracht, deed de Duitse politie 's nachts een inval. Een arrestatie volgde, maar een rapport met gegevens over het verzet werd niet gevonden. Omdat verder bewijs ontbrak, liet men hem na enkele maanden gevangenschap gaan. Van Lienden dook weer onder, maar ditmaal in de buurt van Eindhoven. Na de bevrijding van het zuiden was hij korte tijd voorzitter van het NVV in bevrijd gebied. Na de heroprichting van het NVV werd hij opnieuw bestuurder.

Voor meer informatie zie: http://www.thuisinbrabant.nl/personen/l/lienden,-cees-van