Vakbonden

Bij de vakcentrales was een groot aantal vakorganisaties aangesloten. In 1940 waren er 224 vakbonden in Nederland. Deze vakbonden waren onderverdeeld in 11.737 afdelingen en telden 538 bestuurdersbonden en plaatselijke arbeidssecretariaten. In totaal waren 773.871 Nederlanders lid van een vakbond. Niet gek dat de bezetter hoopte via deze organisaties de arbeiders in nationaalsocialistisch vaarwater te krijgen.

De meeste vakbonden waren aangelsoten bij een vakcentrale:

•    de Algemene Nederlanse Diamantbewerkersbond (ANDB) was aangesloten bij de socialistische vakcentrale NVV
•    de Nederlandse Rooms-Katholieke Bond van Overheidspersoneel Sint Paulus was aangesloten bij de katholieke vakcentrale RKWV
•    de Nederlandse Christelijke Landarbeidersbond (NCLB) was aangesloten bij de protestantse vakcentrale CNV