NVV

Gerrit Visser (1894-1942)

Gerrit Visser was één van de Twentse vakbondsmensen, die een principiële houding ten opzichte van de bezetter aannam. In Twente was het verzet tegen de nationaalsocialistische gelijkschakeling sterker dan bij het landelijke Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV). Gerrit Visser en collega’s als Klaas Tabak en Kees Van Es weigerden om door te werken. Dit moesten zij bekopen met ontslag en arrestatie. Gerrit Visser zou in 1942 in een concentratiekamp om het leven komen.

Van Zuid-Holland naar Hengelo

Arbeid. Weekblad van het Nederlandsch Arbeidsfront

Jaar: 
1941 - 1945

Plaatsnummer: ZF 17013

Plaatsnummer: ZF 31351

Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 

De vakbeweging. Orgaan van het NVV

In spagaat tussen aanpassing en verzet

Auteur: 
Jeroen Sprenger
Jaar: 
2009

In spagaat tussen aanpassing en verzet: het NVV tijdens de bezetting
een korte toespraak van Jeroen Sprenger
zaterdag 24 oktober 2009, bij de opening van de website www.vakbewegingindeoorlog.nl

Document: 
Document: 

Woudenberg hakt de Gordiaanse knoop door

Jaar: 
1941

Nummer 36, eerste jaargang van Arbeid, 12 september 1941, orgaan van het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen, titelpagina met cartoon van Labor.

NVV. Verslag over de jaren 1940-1945

Auteur: 
NVV
Jaar: 
1940 - 1945

Plaatsnummer: Bro N 714/27

Document: 
Document: 
Document: 

Op het hoofdkwartier der N.S.B....

Jaar: 
1941

Verslag van een NSB-bijeenkomst te Utrecht, 14 augustus 1941.

Auteur: 
Algemeene Nederlandsche Christelijke Ambtenaarsbond
Auteur: 
L. Vermeulen
Jaar: 
1941 - 1946

Plaatsnummer: Bro N 758/14

Brochure 'Werk, leef en wees gelukkig'

Auteur: 
Afdeeling Propaganda van het "Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen"
Jaar: 
1941

Organisatie(s): NVV
Titel: Werk, leef en wees gelukkig.
Collectie: IISG
Plaatsnummer: BG D3/418

Werknemer en toekomst

Auteur: 
J.G. Suurhoff
Jaar: 
1943

Plaatsnummer: Bro N 509/56

Document: