RKWV

Archief RKWV in Archief NKV: Doos 918

Origineel te vinden in: Katholiek Documentatiecentrum (KDC)
Archiefnummer: 370
Archiefnaam: NKV
Archiefsector: Stands- en vakorganisaties
Datering: (1891) 1906-1981 (1992)

918
Correspondentie tussen dr. R. van Genechten, commissaris van het Katholiek Onderwijzers Verbond (KOV), en het KOV over de voorwaarden voor opheffing van de schorsing van het bestuur. Met kranteartikel. 1941.

Archief RKWV in Archief NKV: Doos 917

Origineel te vinden in: Katholiek Documentatiecentrum (KDC)
Archiefnummer: 370
Archiefnaam: NKV
Archiefsector: Stands- en vakorganisaties
Datering: (1891) 1906-1981 (1992)

917: Stukken betreffende de omvorming van de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond (KNBTB) in een landelijke bond, genaamd Nederlandse Boeren en Tuinders Beroepsorganisatie (NBTB). 1941.

Archief RKWV in Archief NKV: Doos 916

Origineel te vinden in: Katholiek Documentatiecentrum (KDC)
Archiefnummer: 370
Archiefnaam: NKV
Archiefsector: Stands- en vakorganisaties
Datering: (1891) 1906-1981 (1992)

916
stukken over opheffing werkgeversorganisatie

Archief RKWV in Archief NKV: Doos 915

Origineel te vinden in: Katholiek Documentatiecentrum (KDC)
Archiefnummer: 370
Archiefnaam: NKV
Archiefsector: Stands- en vakorganisaties
Datering: (1891) 1906-1981 (1992)

915
Contact arbeidsorganisaties

Herstel (RKWV)

Auteur: 
RKWV
Jaar: 
1940 - 1945

Plaatsnummer: ZF 17397
Plaatsnummer: ZF 30425

Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 

De trauma’s van Marinus Ruppert

Auteur: 
Paul Werkman
Jaar: 
2009

De trauma's van Marinus Ruppert. De confessionele vakbeweging tijdens de bezetting
door Paul E. Werkman
Tekst uitgesproken bij de presentatie van de website 'Vakbeweging in de Oorlog' van het IISG en de Stichting VHV op 24 oktober 2009 in Amsterdam.

Document: 
Document: 

Met ingang van heden...

Jaar: 
1941

Brief van Y. Steensma, commissaris-gevolmachtigde voor het CNV en RKWV voor de provincie Friesland, d.d. 25 juli 1941.

Archief RKWV in Archief NKV: Doos 741

Origineel te vinden in: Katholiek Documentatiecentrum (KDC)
Archiefnummer: 370
Archiefnaam: NKV
Archiefsector: Stands- en vakorganisaties
Datering: (1891) 1906-1981 (1992)

741
Stukken betreffende de opheffing van het RKWV.
1941.
1 omslag

Aan de inwoners van Nijmegen

Gezamenlijke verklaring van CNV, RKWV en NVV.

Oproep! Aan alle werknemers van Haarlem en omgeving

Jaar: 
1945

Oproep van de drie grote vakbonden aan de arbeiders van Haarlem en omgeving zich aan te melden als lid van een vakbond. Mei 1945.