Woudenberg

Reichskommissar...

Jaar: 
1941

Brief in het Duits aan het CNV Utrecht, d.d. 25 juli 1941, waarin Reichskommissar S. Inquart de benoeming van Woudenberg tot commissaris van het CNV meedeelt.

De Christelijke Ambtenaar: Oproep...

Jaar: 
1941

Extra nummer van het Weekblad van de Alg. Ned. Christ. Ambtenaarsbond, De Christelijke Ambtenaar, d.d. 31 juli 1941, integraal.

Woudenberg hakt de Gordiaanse knoop door

Jaar: 
1941

Nummer 36, eerste jaargang van Arbeid, 12 september 1941, orgaan van het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen, titelpagina met cartoon van Labor.

Op het hoofdkwartier der N.S.B....

Jaar: 
1941

Verslag van een NSB-bijeenkomst te Utrecht, 14 augustus 1941.

Overgaan lidmaatschap door fusie

Jaar: 
1941

Verklaring van Woudenberg, commissaris van het CNV Utrecht, d.d. 29 augustus 1941 over fusie van Ned. Ver. van Christelijke Kantoor- en Handelsbedienden en de Alg. Ned. Bond van Handels- en Kantoorbedienden en Handelsreizigers 'Mercurius'.

Nederlandsche Vereeniging van Christelijke kantoor- en handelsbedienden

Jaar: 
1941

Expressebrief van de Ned. Ver. van Christelijke kantoor- en handelsbedienden aan de afdelingssecretarissen, d.d. 28 juli 1941 over benoeming van Woudenberg.

Eenheid.....solidariteit - uniformiteit.....verwarring

Artikel.

Karikatuur van NAF-leider H.J. Woudenberg

Onderwerp persoon: Woudenberg, H.J., Göring, Hermann, Goebbels, Joseph
Prent
Karikatuur
Datum: 1943 - 1945
Collectie: IISG (Wertheim, W.)
Plaatsnummer: BG C14/153
Barcode: 30051001580601

Jaar: 
1943 - 1945
Karikatuur van NAF-leider H.J. Woudenberg

NAF poster: 'Het Nederlandsche Arbeidsfront in Veenlust'

Titel: Het Nederlandsche Arbeidsfront in Veenlust
Organisatie(s)    Nederlandsch Arbeidsfront
Datum: 1943
Onderwerp persoon: Woudenberg, H.J.
Collectie: IISG (NAF)
Plaatsnummer: BG E16/605
Barcode: 30051002047667

Jaar: 
1943
NAF poster: 'Het Nederlandsche Arbeidsfront in Veenlust'

Met het N.V.V. naar de nieuwe tijd

Aanplakbiljet voor een avond van het N.V.V. waarop Woudenberg spreekt.