Archief

Archief RKWV in Archief NKV: Doos 918

Origineel te vinden in: Katholiek Documentatiecentrum (KDC)
Archiefnummer: 370
Archiefnaam: NKV
Archiefsector: Stands- en vakorganisaties
Datering: (1891) 1906-1981 (1992)

918
Correspondentie tussen dr. R. van Genechten, commissaris van het Katholiek Onderwijzers Verbond (KOV), en het KOV over de voorwaarden voor opheffing van de schorsing van het bestuur. Met kranteartikel. 1941.

Archief RKWV in Archief NKV: Doos 917

Origineel te vinden in: Katholiek Documentatiecentrum (KDC)
Archiefnummer: 370
Archiefnaam: NKV
Archiefsector: Stands- en vakorganisaties
Datering: (1891) 1906-1981 (1992)

917: Stukken betreffende de omvorming van de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond (KNBTB) in een landelijke bond, genaamd Nederlandse Boeren en Tuinders Beroepsorganisatie (NBTB). 1941.

Archief RKWV in Archief NKV: Doos 916

Origineel te vinden in: Katholiek Documentatiecentrum (KDC)
Archiefnummer: 370
Archiefnaam: NKV
Archiefsector: Stands- en vakorganisaties
Datering: (1891) 1906-1981 (1992)

916
stukken over opheffing werkgeversorganisatie

Archief RKWV in Archief NKV: Doos 915

Origineel te vinden in: Katholiek Documentatiecentrum (KDC)
Archiefnummer: 370
Archiefnaam: NKV
Archiefsector: Stands- en vakorganisaties
Datering: (1891) 1906-1981 (1992)

915
Contact arbeidsorganisaties

Reichskommissar...

Jaar: 
1941

Brief in het Duits aan het CNV Utrecht, d.d. 25 juli 1941, waarin Reichskommissar S. Inquart de benoeming van Woudenberg tot commissaris van het CNV meedeelt.

Fusie houtwerkersbonden

Jaar: 
1941

Mededeling door Woudenberg, commissaris van het CNV Utrecht, d.d. 29 augustus 1941, dat de Bond van Ned. Christelijke Houtbewerkers, Meubelmakers, Behangers en aanverwante Vakgenooten door fusie is overgegaan in de Algemeene Nederlandsche Bond van Meubelmakers, Behangers, Houtbewerkers en aanverwante Vakgenooten.

Op het hoofdkwartier der N.S.B....

Jaar: 
1941

Verslag van een NSB-bijeenkomst te Utrecht, 14 augustus 1941.

Lijst van geïnterneerden...

Jaar: 
1941

'Lijst van geïnterneerden, die 23 augustus 1941 naar Duitschland werden vervoerd vanuit Schoorl (Naar het kamp in Buchenwalde).'

Aan de leden van de afd. Leeuwarden-Huizum

Jaar: 
1945

Brief van O. van der Heide, namens het hoofdbestuur te Leeuwarden, april 1945.

Met ingang van heden...

Jaar: 
1941

Brief van Y. Steensma, commissaris-gevolmachtigde voor het CNV en RKWV voor de provincie Friesland, d.d. 25 juli 1941.