Vreugde en Arbeid

Brochure 'Werk, leef en wees gelukkig'

Auteur: 
Afdeeling Propaganda van het "Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen"
Jaar: 
1941

Organisatie(s): NVV
Titel: Werk, leef en wees gelukkig.
Collectie: IISG
Plaatsnummer: BG D3/418

Het stempel van den nieuwen tijd

'Lichaamsoefeningen, sport en spel, turnen, gymnastiek en athletiek leeren den mensch zijn lichaam te beheerschen...' Brochure van Arbeid en Vreugde.

Arbeid in den nieuwen tijd

'Smerige, kleine werkplaatsen, sombere, benauwde fabrieken...'

Genoegens van den nieuwen tijd

'De koffers gepakt en - op reis! Een nieuwe wereld opent zich, een wereld vol vreugde en schoonheid, die al te lang slechts voor de bezittende klasse toegankelijk was...'

Afgestemd op den nieuwen tijd.

'Niet uitsluitend voor een kleine groep bevoorrechten, maar ook voor U, Nederlandschen werknemer, zingt de viool haar wondere melodie...'

Nieuwjaarswens 1942

Jaar: 
1942

'Een gelukkig en voorspoedig 1942 voor alle leden van het N.V.V. en belanghebbenden bij het werk van Vreugde en Arbeid...'

Ontspanning na inspanning

Brochure van de afdeling Arbeid en Vreugde van het NVV met daarin een aanmeldingsformulier voor lidmaatschap van het NVV.

Aan den Nederlandschen werkgever

Open brief van de Werkgemeenschap Vreugde en Arbeid van het NVV aan de werkgevers in Nederland waarin het doel en de activiteiten van deze gemeenschap beschreven worden en waarin wordt opgeroepen tot deelname.

NVV affiche: 'Feestavond Vreugde en Arbeid'

Organisatie(s): NVV
Datum: 1940
Onderwerp persoon: Mengelberg, Willem.
Onderwerp organisatie: Gemeenschap "Vreugde en Arbeid".
Collectie: IISG
Plaatsnummer: BG E1/707
Negatiefnummer: B 276/22
Barcode: 30051000311339

Jaar: 
1940
NVV affiche: 'Feestavond Vreugde en Arbeid'