CNV

De Gids (CNV)

Jaar: 
1940 - 1945

Plaatsnummer: ZK 17138
Plaatsnummer: ZF 40104

De trauma’s van Marinus Ruppert

Auteur: 
Paul Werkman
Jaar: 
2009

De trauma's van Marinus Ruppert. De confessionele vakbeweging tijdens de bezetting
door Paul E. Werkman
Tekst uitgesproken bij de presentatie van de website 'Vakbeweging in de Oorlog' van het IISG en de Stichting VHV op 24 oktober 2009 in Amsterdam.

Document: 
Document: 

Reichskommissar...

Jaar: 
1941

Brief in het Duits aan het CNV Utrecht, d.d. 25 juli 1941, waarin Reichskommissar S. Inquart de benoeming van Woudenberg tot commissaris van het CNV meedeelt.

De Christelijke Ambtenaar: Oproep...

Jaar: 
1941

Extra nummer van het Weekblad van de Alg. Ned. Christ. Ambtenaarsbond, De Christelijke Ambtenaar, d.d. 31 juli 1941, integraal.

Woudenberg hakt de Gordiaanse knoop door

Jaar: 
1941

Nummer 36, eerste jaargang van Arbeid, 12 september 1941, orgaan van het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen, titelpagina met cartoon van Labor.

Fusie houtwerkersbonden

Jaar: 
1941

Mededeling door Woudenberg, commissaris van het CNV Utrecht, d.d. 29 augustus 1941, dat de Bond van Ned. Christelijke Houtbewerkers, Meubelmakers, Behangers en aanverwante Vakgenooten door fusie is overgegaan in de Algemeene Nederlandsche Bond van Meubelmakers, Behangers, Houtbewerkers en aanverwante Vakgenooten.

Lijst van geïnterneerden...

Jaar: 
1941

'Lijst van geïnterneerden, die 23 augustus 1941 naar Duitschland werden vervoerd vanuit Schoorl (Naar het kamp in Buchenwalde).'