vakbond

Eenheid.....solidariteit - uniformiteit.....verwarring

Artikel.

Nogmaals: De wachtgeldregeling van de r.k.vakbondsbestuurders

Jaar: 
1941

Overdruk van een reactie van het NVV in Het Volk, d.d. 18-11-1941, op een ingezonden stuk van de heer Mevis over de wachtgeldregeling voor r.k.vakbondsbestuurders.

Oproep! Aan alle werknemers van Haarlem en omgeving

Jaar: 
1945

Oproep van de drie grote vakbonden aan de arbeiders van Haarlem en omgeving zich aan te melden als lid van een vakbond. Mei 1945.

Contact met arbeidersorganisaties

Jaar: 
1941

Afschrift van een brief van de Raad van Bestuur in Arbeidszaken aan de werkgeversorganisaties betreffende contact met de arbeidersorganisaties.

Rooms-Katholieke Bond van Overheidspersoneel ‘Sint Paulus’

De R.K. Bond van Overheidspersoneel Sint Paulus ontstond in 1914 uit de R.K. Gemeente-Werkliedenbond St. Paulus. De bond was aangesloten bij de katholieke vakcentrale RKWV. Overheidspersoneel werd tijdens de bezetting onder druk gezet om zich aan te sluiten bij de ‘nieuwe orde’. Toen de bezetter de katholieke vakorganisaties op 25 juli 1941 onder nationaalsocialistische leiding plaatste, stelde het bondsbestuur zijn functie neer.

Tragische omstandigheden

Vakbonden

Nederlandse Christelijke Landarbeidersbond (NCLB)

In de jaren dertig was de Nederlandse Christelijke Landarbeidersbond (NCLB) de grootste bond binnen het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV). De bond telde 668 afdelingen in het jaar 1936. De jaren dertig confronteerde de NCLB met het opkomende nationaalsocialisme. NCLB-bestuurder H. Oudekerk waarschuwde zijn achterban, dat de nationaalsocialistische beweging geen rekening hield met de beginselen van Gods woord. Ondanks deze principiele houding werden relatief veel leden van de NCLB lid van het NAF.

De waardigheid niet verliezen

Simon de la Bella

S. de la Bella: socialistische vakbondsbestuurder die een belangrijke rol speelde bij de totstandkoming van het 'Plan van de Arbeid'. Interpelleerde als Eerste Kamerlid in 1935 de regering over de verlaging van de werklozensteun. Werd op 11 juli 1942 in Dachau vermoord.
Collectie Beeldbank WO2

Simon de la Bella

Algemeene Nederlandsche Diamantbewekersbond (ANDB)

In 1894 leidde de eerste succesvolle staking in de diamantindustrie tot de oprichting van de Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkersbond (ANDB). De ANDB werd het lichtende voorbeeld voor de Nederlandse vakbeweging. Na 1920 raakte Amsterdam haar leidende positie in de diamantindustrie aan Antwerpen kwijt en ging het bergafwaarts met de industrie en de bond. De jaren ’30 waren een moeilijke periode voor de ANDB. Met de diamantindustrie ging het slecht en veel diamantbewerkers zaten zonder werk.

Bezetting