Sint Paulus

Rooms-Katholieke Bond van Overheidspersoneel ‘Sint Paulus’

De R.K. Bond van Overheidspersoneel Sint Paulus ontstond in 1914 uit de R.K. Gemeente-Werkliedenbond St. Paulus. De bond was aangesloten bij de katholieke vakcentrale RKWV. Overheidspersoneel werd tijdens de bezetting onder druk gezet om zich aan te sluiten bij de ‘nieuwe orde’. Toen de bezetter de katholieke vakorganisaties op 25 juli 1941 onder nationaalsocialistische leiding plaatste, stelde het bondsbestuur zijn functie neer.

Tragische omstandigheden