KDC

Archief RKWV in Archief NKV: Doos 918

Origineel te vinden in: Katholiek Documentatiecentrum (KDC)
Archiefnummer: 370
Archiefnaam: NKV
Archiefsector: Stands- en vakorganisaties
Datering: (1891) 1906-1981 (1992)

918
Correspondentie tussen dr. R. van Genechten, commissaris van het Katholiek Onderwijzers Verbond (KOV), en het KOV over de voorwaarden voor opheffing van de schorsing van het bestuur. Met kranteartikel. 1941.

Archief RKWV in Archief NKV: Doos 917

Origineel te vinden in: Katholiek Documentatiecentrum (KDC)
Archiefnummer: 370
Archiefnaam: NKV
Archiefsector: Stands- en vakorganisaties
Datering: (1891) 1906-1981 (1992)

917: Stukken betreffende de omvorming van de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond (KNBTB) in een landelijke bond, genaamd Nederlandse Boeren en Tuinders Beroepsorganisatie (NBTB). 1941.

Archief RKWV in Archief NKV: Doos 916

Origineel te vinden in: Katholiek Documentatiecentrum (KDC)
Archiefnummer: 370
Archiefnaam: NKV
Archiefsector: Stands- en vakorganisaties
Datering: (1891) 1906-1981 (1992)

916
stukken over opheffing werkgeversorganisatie

Archief RKWV in Archief NKV: Doos 915

Origineel te vinden in: Katholiek Documentatiecentrum (KDC)
Archiefnummer: 370
Archiefnaam: NKV
Archiefsector: Stands- en vakorganisaties
Datering: (1891) 1906-1981 (1992)

915
Contact arbeidsorganisaties

Archief RKWV in Archief NKV: Doos 741

Origineel te vinden in: Katholiek Documentatiecentrum (KDC)
Archiefnummer: 370
Archiefnaam: NKV
Archiefsector: Stands- en vakorganisaties
Datering: (1891) 1906-1981 (1992)

741
Stukken betreffende de opheffing van het RKWV.
1941.
1 omslag