ANMB

Gerrit Visser (1894-1942)

Gerrit Visser was één van de Twentse vakbondsmensen, die een principiële houding ten opzichte van de bezetter aannam. In Twente was het verzet tegen de nationaalsocialistische gelijkschakeling sterker dan bij het landelijke Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV). Gerrit Visser en collega’s als Klaas Tabak en Kees Van Es weigerden om door te werken. Dit moesten zij bekopen met ontslag en arrestatie. Gerrit Visser zou in 1942 in een concentratiekamp om het leven komen.

Van Zuid-Holland naar Hengelo