Bestuurders en leden

Een selectie portretten van bestuursleden van de vakverenigingen. Vakbondsbestuurders en –leden kwamen voor moeilijke keuzes te staan. De één koos een principiële houding, de ander had een meer praktische benadering. Allen moesten zij bepalen of zij de lijn van hun organisatie volgden en of zij principieel of juist praktische op de situatie zouden reageren. De verdeeldheid was groot en zorgde ervoor dat de vakbeweging niet één front vormde.

•  Bestuurders NVV
•  Bestuurders RKWV
•  Bestuurders CNV