Vakcentrales

Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog waren er acht vakcentrales actief in Nederland. De vakcentrales werden door de Duitse bezetter gezien als vijandige organisaties. Eén voor één werden zij onder nationaalsocialistisch bewind geplaatst of opgeheven. Het NVV, RKWV en CNV waren de drie grootste vakcentrales. Aan het einde van de oorlog werd in bevrijd gebied de Eenheidsvakbeweging (EVB) opgericht.

•    Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV) opgeheven op 1 mei 1942
•    Rooms Katholiek Werkliedenverbond (RKWV) opgeheven op 25 juli 1941
•    Christelijke Nationaal Vakverbond (CNV) opgeheven op 25 juli 1941
•    Nationaal Arbeids-Secretariaat (NAS) opgeheven in september 1940
•    Nederlandse Vakcentrale (NVC) gefuseerd met NVV in juli 1940
•    Nederlands Syndicalistisch Vakverbond (NSV) opgeheven in september 1940
•    Oud-Katholiek Verbond van Vakverenigingen (OKV) opgeheven in 1941
•    Eenheidsvakbeweging (EVB) ontstaan in 1944