Documenten

'Laat uw doel hervorming zijn!'

Auteur: 
Paul Werkman

Hoofdstuk 3 "'Vi coactus' Het CNV in het eerste jaar van de Duitse bezetting", en hoofdstuk 4 "Voorbereiding van de bevrijding. Het CNV en het beraad over nieuwe arbeidsverhoudingen, 1941-1945", uit: Paul Werkman, 'Laat uw doel hervorming zijn!' Facetten van de geschiedenis van het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland (1909-1959), (Hilversum, 2007).

Met dank aan uitgeverij Verloren.

Document: 
Document: 

'Voor het Volk om Christus' wil'

Auteur: 
Piet Hazenbosch
Jaar: 
2009

Hoofstuk 5, "Oorlog en vrede" uit: Piet Hazenbosch, 'Voor het Volk om Christus' wil', een geschiedenis van het CNV, (Hilversum, 2009).

Met dank aan uitgeverij Verloren.

Aan alle Christelijke arbeiders, ambtenaren en verdere werknemers...

'Het Christelijk Nationaal Vakverbond moet onmiddellijk herrijzen!'

Aan de inwoners van Nijmegen

Gezamenlijke verklaring van CNV, RKWV en NVV.

Aan de leden van de afd. Leeuwarden-Huizum

Jaar: 
1945

Brief van O. van der Heide, namens het hoofdbestuur te Leeuwarden, april 1945.

Aan de Nederlandsche arbeiders in Duitschland

Informatie over de aanwezigheid van NVV-kantoren in Duitsland ten behoeve van de Nederlandse arbeiders aldaar.

Aan de vrienden,...

Jaar: 
1941

Brief aan de vrienden, Utrecht, d.d. 17 november 1941.

Aan de werkgevers en werknemers van Nederland

Tekst over de oprichting van de Stichting voor den Arbeid en het urgentieprogramma dat de Stichting aan de Nederlandse regering heeft gezonden.

Aan den Nederlandschen werkgever

Open brief van de Werkgemeenschap Vreugde en Arbeid van het NVV aan de werkgevers in Nederland waarin het doel en de activiteiten van deze gemeenschap beschreven worden en waarin wordt opgeroepen tot deelname.

Aan het dagelijks bestuur van het CNV Utrecht

Brief van een CNV-lid uit het zuiden des lands aan het kantoor te Utrecht, d.d. 4 mei 1945.

Aankondiging Algemene vergadering CNV in bevrijd Nederland

Jaar: 
1945

Christelijk Nationaal Vakverbond in het bevrijde Nederlandsche gebied. Aankondiging en agendapunten Algemene Vergadering op 19 en 20 april 1945 in Roosendaal.

Aanmeldingsformulier voor lidmaatschap NVV

Aanmeldingsformulier voor lidmaatschap van het NVV voor Nederlandse arbeiders in Duitsland.

Afgestemd op den nieuwen tijd.

'Niet uitsluitend voor een kleine groep bevoorrechten, maar ook voor U, Nederlandschen werknemer, zingt de viool haar wondere melodie...'

Afscheidsbrief hoofdbestuur van de Christelijke Metaalbewerkersbond

Jaar: 
1941

In juli 1941 werd de gehele protestants christelijke vakbeweging gelijkgeschakeld. De bezetter wilde de bestuurders en leden van de christelijke organisaties overhevelen naar het nationaalsocialistische Arbeidsfront.

De bestuurders en leden van de christelijke vakbeweging werkten hier niet aan mee. Zij vroegen om ontslag of zeiden hun lidmaatschap op.

In deze brief van 28 augustus 1941 neemt het hoofdbestuur van de Christelijke Metaalbewekersbondafscheid van de besturen van de districtsafdelingen.

Arbeid in den nieuwen tijd

'Smerige, kleine werkplaatsen, sombere, benauwde fabrieken...'