Stichting van den Arbeid

Aan de werkgevers en werknemers van Nederland

Tekst over de oprichting van de Stichting voor den Arbeid en het urgentieprogramma dat de Stichting aan de Nederlandse regering heeft gezonden.