Boek

Werknemers in actie

Auteur: 
Sjaak van der Velden
Jaar: 
2004

Hoofdstuk 6 "De arbeiders onder Duitse bezetting", uit: Sjaak van der Velden, Werknemers in actie : twee eeuwen stakingen, bedrijfsbezettingen en andere acties in Nederland (Amsterdam 2004).

Met dank aan uitgeverij Aksant.

Werknemers georganiseerd

Auteur: 
Sjaak van der Velden
Jaar: 
2005

Hoofstuk 7, "De centralisatie ten top, 1940-1970" uit: Sjaak van der Velden, Werknemers georganiseerd. Een geschiedenis van de vakbeweging bij het honderjarig jubileum van de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) (Amsterdam 2005).

Met dank aan uitgeverij Aksant.

'Voor het Volk om Christus' wil'

Auteur: 
Piet Hazenbosch
Jaar: 
2009

Hoofstuk 5, "Oorlog en vrede" uit: Piet Hazenbosch, 'Voor het Volk om Christus' wil', een geschiedenis van het CNV, (Hilversum, 2009).

Met dank aan uitgeverij Verloren.

'Laat uw doel hervorming zijn!'

Auteur: 
Paul Werkman

Hoofdstuk 3 "'Vi coactus' Het CNV in het eerste jaar van de Duitse bezetting", en hoofdstuk 4 "Voorbereiding van de bevrijding. Het CNV en het beraad over nieuwe arbeidsverhoudingen, 1941-1945", uit: Paul Werkman, 'Laat uw doel hervorming zijn!' Facetten van de geschiedenis van het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland (1909-1959), (Hilversum, 2007).

Met dank aan uitgeverij Verloren.

Document: 
Document: 

Bouw- en houtbonden in bezettingstijd

Auteur: 
Jeroen Sprenger
Jaar: 
1990

"Bouw- en houtbonden in bezettingstijd", artikel van Jeroen Sprenger verschenen in FNV Magazine, 19 mei 1990.

De strijd voor harmonie

Auteur: 
Arno Bornebroek
Jaar: 
1996

Hoofdstuk 9 "De Tweede Wereldoorlog" uit: Arno Bornebroek, De strijd voor harmonie. De geschiedenis van de Industrie- en Voedingsbond CNV, 1896-1996 (Amsterdam 1996)
Met dank aan uitgeverij Aksant.