Katholiek Documentatiecentrum (KDC)

Op Vakbeweging in de Oorlog vindt u onderstaande archiefmateriaal van het KDC. Voor meer informatie zie www.ru.nl/kdc:

Archief NKV (KDC)
•    741: Stukken betreffende de opheffing van het RKWV 1941
•    25348: Brief van H.J. Woudenberg, commissaris van het RKWV, aan J.A. Schutte, secretaris van het RKWV. over zijn ontslag. Met afschrift van H.J. Kuiper te Utrecht 1941
•    915: Overzicht van feiten betreffende ledentallen en gebeurtenissen in het RKWV en de KAB over 1918 tot en met 1952 z.j
•    1065: Stukken betreffende de liquidatie van het RKWV en de overname van de boedel door het NAF 1941-1942
•    38238: Dagboek houdende verslag van de toestand op het hoofdkantoor van het R.K. Werklieden Verbond (RKWV) gedurende het tijdvak 25 juli t/m 11 september 1941 opgetekend door H.J.W. Verschure

Archief Hoogers (KDC)
•    56: Brief van A.C. de Bruyn, voorzitter, en J.A. Schutte, secretaris van het RK Werkliedenverbond in Nederland, aan dr. A. Seys Inquart, Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied, over de opheffing van de confessionele vakorganisaties 1941
•    54: Verhandeling "De corporatieve gedachte", naar aanleiding van de encycliek Quadragesimo Anno 1940

Archief Stokman (KDC)
•    912: Stukken betreffende het ondercommissariaat Plaatsen van het Rooms-Katholiek Werkliedenverbond (RKWV) en aangesloten bonden en de fusie met het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV) door de bezettende macht. Met aan- en kanttekeningen 1940-1941
•    55: ‘Politiek Duitsers. Geleden echec’ over gesprek van De Bruijn en Dr. K.
•    89: Mededelingen De Bruijn aan Stokman
•    95: Aantekeningen en mededelingen van De Bruijn aan Stokman dd

 

Klik hier voor alle KDC collecties op deze website.