Collectie Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG)

Voor deze website is met name gebruik gemaakt van onderstaande collecties van het IISG. Voor meer informatie zie www.iisg.nl:

Archieven
•    Archief NVV
•    Documentatiemateriaal Vakbonden en Vakbondswezen
•    Archief CNV

Beeld en geluid
•    Audiointerviews met vakbondsleiders
•    Audiointerviews met Februaristakers
•    Fotoportretten vakbondsbestuur(ders)
•    Affiches

Periodieken
De vakbeweging (NVV), De Vakbeweging (illegale NVV), Arbeid (gelijkgeschakelde NVV), De Gids (CNV), Herstel (RKWV), De Nederlandse Vakcentrale (NVC), De Arbeid (NAS), De Syndicalist (NSV), Werkend Nederland (EVC), Paraat (illegaal), Etappe der ineenstorting (illegaal), De bedrijfsraad (illegaal), De Tribune (illegaal), Herrijzing (samenwerkende vakcentrales in bevrijd gebied)

Brochures
•    Afdeeling propaganda van het N.V.V., De zon gaat op!
•    Es, van, Nimmer versagend voorwaarts. De vakbeweging der toekomst
•    Hilgenga, J., De Nederlandse vakbeweging in de branding. Mei 1940-1942,
•    Kampen, J.Ph. van, De vakvereenigingsleider in den nieuwen tijd
•    NVV, Programma voor den Feestavond ter gelegenheid van de oprichting van de gemeenschap "Vreugde en Arbeid"
•    NVV, U en uw arbeiders - uw arbeiders
•    Scheps, J.H., Het NVV in de branding
•    Suurhoff, J.G., Werknemer en toekomst
•    NVV, Werk, leef en wees gelukkig, Gemeenschap Vreugde en Arbeid
•    Eenheidsvakbeweging, Beginselverklaring en program van aktie voor de Eenheidsvakbeweging
•    Eenheids Vak Centrale, De Eenheids-Vak-Centrale bouwt aan een nieuwe maatschappij
•    Eenheidsorganisatie Spoorwegpersoneel, Wij klagen aan!!  De "zuivering" bij de Ned. Spoorwegen
•    Ter nagedachtenis aan onzen vriend Jacobus Goris
•    Bolhuis en Slotemaker, De Duitse penetratie in vakcentralen en sociale wetgeving
•    ANDB, Kort overzicht van de gebeurtenissen in den ANDB gedurende het tijdvak 10 mei tot 5 mei 1945
•    CNV, Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland Twintigste Jaarverslag 1941-1945
•    De Bedrijfsraad april en juni 1945
•    Ereraad NVV, Uitspraak van de Ereraad van het NVV en Verweer van het Hoofdbestuur
•    Ereraad NVV, Besluit van de Ereraad van het NVV met betreffende stukken verslagen en aantekeningen
•    Ereraad, Uitspraken Ereraad NVV. Bijlage bij het verslag van het NVV
•    De rijkscommissaris spreekt. Rede voor de arbeiders in het oosten des lands
•    Alg. Ned. Chr. Ambtenaarsbond, …Nedergeworpen, doch niet verdorven. Verslag over de periode '41-'46
•    Vereniging van Spoor- en Tramwegpersoneel, Beleid gedurende vijf jaren van bezetting
•    NVV, Verslag over de jaren 1940-1945

 

Klik hier voor alle IISG collecties op deze website.