tewerkstelling

Arbeid voor allen door werk in Duitschland

Arbeid voor allen door werk in Duitschland. Hoogere loonen Kameraadschap Goede verzorging. Meldt u aan bij het gewestelijke arbeidsbureau of zijn bijkantoren.

Collectie Beeldbank WO2

Arbeid voor allen door werk in Duitschland

De weg naar werk in Duitsland

De weg naar werk in Duitsland met hoog loon, gaat via de Deutsche Arbeitsberatung. Nadere inlichtingen zonder enige verplichting Paviljoen Vredenburg Utrecht. 

Collectie Beeldbank WO2

Jaar: 
1942
De weg naar werk in Duitsland

Arbeid in Duitschland

Arbeid in Duitschland. Nog steeds worden vele arbeiders in Duitschland gevraagd tegen behoorlijke, dikwijls zelfs hooge loonen. Geplaatst kunnen worden zoowel vaklieden uit het bouw- en metaalbedrijf, als ongescoolde arbeiders, landarbeiders, tuinarbeider...

Collectie Beeldbank WO2 

Jaar: 
1942
Arbeid in Duitschland