De Bruijn

Adrianus Cornelis de Bruijn

Bar code: 30051000025764

Adrianus Cornelis de Bruijn

Dagelijks Bestuur van het RKWV

Het dagelijks bestuur van het RKWV keerde na de Tweede Wereldoorlog terug.