Hollandsch Nieuws door Polygoon

Holl. nieuws door Polygoon Haarlem. Grootse demonstratie van de Ned. Arbeidsdienst. De leider v.h. Ned. Arbeidsfront Woudenberg spreekt in Amsterdam Officiele opening van het bloemenseizoen te Hillgom. 500 hondenrassen op de Winnertentoonstelling te A'dam.

Collectie Beeldbank WO2 

Jaar: 
1942
Hollandsch Nieuws door Polygoon