Willem de Jong

Penningmeester van het CNV van 1934 tot 1941

Willem de Jong bij 'Unitas'Willem de Jong bij 'Unitas'Willem de Jong werd in 1895 in Sneek geboren. Na de lagere school ging hij in een grafisch bedrijf werken. Na zijn dienstplicht vond hij werk bij de politie. Hij sloot zich aan de Nederlandse Bond van Christelijke Politieambtenaren. In 1921 besloot de bond om De Jong als bezoldigde bestuurder aan te stellen. In 1930 sloot de bond zich aan bij het CNV. In 1934 volgde De Jong de overleden CNV-penningmeester, J.S. Rupert jr., op.

Op 25 juli 1941 deelden de Duitse bezetters het CNV-bestuur mee dat er een einde kwam aan de zelfstandigheid. De vakcentrale kwam onder leiding van H.J. Woudenberg. De Jong, J. Schipper en F. Fuyckschot namen de boodschap in ontvangst. De andere twee leden van het dagelijks bestuur (A. Stapelkamp en H. Amelink) waren eerder door de Duitsers in gijzeling genomen. De drie CNV-bestuurders maakten duidelijk dat de gelijkschakeling voor hen onaanvaardbaar was en kondigden hun ontslag aan.

Op 4 mei 1942 werden Fyckschot en Schipper ook in gijzeling genomen, maar De Jong ontsprong de dans. Eind 1941 waren de Duitsers al tot de conclusie genomen dat de gelijkschakeling was mislukt. In de loop van 1942 deden zij een nieuwe poging. Zij willen een Nederlandse variant van het Deutsche Arbeiterfront ontwikkelen met steun van de ‘oude’ vakcentrales. Alhoewel het CNV formeel niet meer bestond werd De Jong toch als vertegenwoordiger van de christelijke werknemers beschouwd. Hij maakte in het overleg met de Duitsers duidelijk niets in een Nederlands Arbeidsfront naar Duits model te zien. De Duitsers zetten hun poging ondanks de weigering van De Jong voort, maar De Jong zelf nam niet langer deel aan het overleg dat uiteindelijk tot niets leidde.