Archief

Verzoek aan de werkgevers

Auteur: 
H.J.Woudenberg

Verzoek aan de werkgvers tot verspreiding van NVV-affiches op de bedrijven. Ondertekend door de commissaris van de NVV, H.J. Woudenberg.

Open brief aan werkgevers en ondernemers

Auteur: 
H.J. Woudenberg

Open brief van de Commissaris van de NVV, H.J. Woudenberg, gericht aan alle werkgevers en ondernemers.

Contact met arbeidersorganisaties

Jaar: 
1941

Afschrift van een brief van de Raad van Bestuur in Arbeidszaken aan de werkgeversorganisaties betreffende contact met de arbeidersorganisaties.