Archief

Archief Marinus Ruppert (1911-1992) Doos 86

Origineel in: Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden)
Vrije Universiteit Amsterdam
Collectie nummer: 295

Doos 86: CNV in oorlogstijd
Archiefbeschrijving:
•    Publikatie in Trouw 1984

•    Doorslag van brief aan L.Einthoven over de oorlogsperiode, 1975

Ingezonden brief met ledencijfers en opzeggingen lidmaatschap.

Eenheid.....solidariteit - uniformiteit.....verwarring

Artikel.

Aanmeldingsformulier voor lidmaatschap NVV

Aanmeldingsformulier voor lidmaatschap van het NVV voor Nederlandse arbeiders in Duitsland.

Nieuwjaarswens 1942

Jaar: 
1942

'Een gelukkig en voorspoedig 1942 voor alle leden van het N.V.V. en belanghebbenden bij het werk van Vreugde en Arbeid...'

Aan den Nederlandschen werkgever

Open brief van de Werkgemeenschap Vreugde en Arbeid van het NVV aan de werkgevers in Nederland waarin het doel en de activiteiten van deze gemeenschap beschreven worden en waarin wordt opgeroepen tot deelname.

Een voorspoedig arbeidsjaar 1942

Jaar: 
1942

Nieuwjaarswens voor 1942 aan alle arbeiders van Nederland, ondertekend door de commissaris van het NVV, H.J. Woudenberg.

Huisbezoek

Lidmaatschapskaart van het NVV waarop door de dienst Propaganda huisbezoeken kunnen worden geregistreerd.

De wil van den werker... (zegel)

Propagandazegels uitgegeven door het NVV. Tekst: De wil van den werker is de daad van het NVV. Sluit u aan.

De wil van den werker... (zegel)