Archief

Indrukken van het Wereldcongres van Vakverenigingen

Jaar: 
1945

Indrukken van het Wereldcongres van Vakverenigingen, gehouden te Londen. Onderhoud met den heer C.J. van Lienden. Eindhoven, 5 maart 1945 (ANEP, ANETA).

Lijst van personen, die werkloos geworden zijn bij fusie

Lijst van personen, die werkloos zijn geworden bij de fusie van het Christelijk Nationaal Vakverbond in het NVV. Met vermelding van naam, adres, leeftijd, functie en salaris.

Wachtgeldregeling P.A. Westdijk

Jaar: 
1941

'P.A. Westdijk. Oud-voorzitter van de Bond van Nederlandsch Christelijke Houtbewerkers...' Bewijs van betaling wachtgeldregeling.

Archief RKWV in Archief NKV: Doos 741

Origineel te vinden in: Katholiek Documentatiecentrum (KDC)
Archiefnummer: 370
Archiefnaam: NKV
Archiefsector: Stands- en vakorganisaties
Datering: (1891) 1906-1981 (1992)

741
Stukken betreffende de opheffing van het RKWV.
1941.
1 omslag

Brief betreffende liquidatie N.A.F.- boedel

Jaar: 
1946

Standpunt van het CNV ten aanzien van de liquidatie van de NAF-boedel, uiteengezet in een brief aan de hoofdbesturen der bij het CNV aangesloten organisaties. d.d. 15 januari 1946.

Aan het dagelijks bestuur van het CNV Utrecht

Brief van een CNV-lid uit het zuiden des lands aan het kantoor te Utrecht, d.d. 4 mei 1945.

Om den vrede te winnen

Tekst die ichronologisch overzicht geeft van positie CNV tijdens en na de oorlog.

Archief Marinus Ruppert (1911-1992) Doos 81

Origineel is te vinden in:
Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden)
Vrije Universiteit Amsterdam
Collectie nummer: 295

Doos 81: Ingekomen brieven (1942)
•    Brieven over Groninger landbouwarbeiders, 1942: notulen
•    Omslag met ‘overleg bezettingstijd’: correspondentie over ‘proces de Groot’
•    Inleiding over de ‘Landstand’, 1941.

Aankondiging Algemene vergadering CNV in bevrijd Nederland

Jaar: 
1945

Christelijk Nationaal Vakverbond in het bevrijde Nederlandsche gebied. Aankondiging en agendapunten Algemene Vergadering op 19 en 20 april 1945 in Roosendaal.

Verslag van een bespreking, 1940

Verslag van een bespreking, gehouden in Den Haag, op 26 augustus 1940.