Simon de la Bella (1889-1942)

Tweede voorzitter van het NVV van 1925 tot 1940

Simon de la BellaSimon de la BellaSimon de la Bella groeide op als de zoon van een joodse diamantklover. Na de lagere school werkte hij op verschillende kantoren. In 1919 kwam hij als tweede voorzitter en later als voorzitter in het afdelingsbestuur van de Algemene Nederlandse Bond van Handels- en Kantoorbedienden. Hij maakte de overstap naar het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV) in 1921, waarna hij verschillende bestuursfuncties vervulde. Als deskundige was hij bestuurslid van verschillende sociaal-economische instanties, Eerste Kamerlid voor de SDAP en de Algemene Raad van het Internationaal Verbond van Vakverenigingen.

De la Bella en NVV-penningmeester Van Dugteren zouden in geval van oorlog naar Engeland vertrekken om daar vijf miljoen gulden te beheren. Het geld was naar Engeland overgemaakt, maar De la Bella en Van Dugteren konden niet meer naar Engeland komen. 16 juli 1940 werd De la Bella samen met voorzitter Kupers op staande voet ontslagen. Vier dagen later werd hij gearresteerd omdat hij verantwoordelijk werd gehouden voor het naar Engeland overbrengen van de NVV-fondsen. Een poging om hem onder te laten duiken mislukte. Onderweg naar  de gevangenis nam hij vergif in, maar zijn maag werd leeggepompt. Op 26 juli kwam hij in de cel met Henri Polak terecht. Niet lang daarna verplaatsten de Duitsers hem naar concentratie kamp Dachau, van waaruit hij het gedicht ‘Een levensteken en een groet’  aan vrienden verstuurde. Op 11 juli 1942 is De la Bella in Dachau omgebracht.
 

Voor meer informatie zie: www.iisg.nl/bwsa