Johannes A. Schutte (1882-1945)

Secretaris-penningmeester van het RKWV (later KAB) van 1924 tot 1941 en vanaf 1945

Johannes Antonius SchutteJohannes Antonius SchutteJohannes Antonius Schutte groeide op als zoon van een machinist. Na zijn schooltijd was hij onder andere bakkersknecht. Later werd hij ambtenaar bij de Staatsspoorwegen in Breda. Hij was lid van het rooms-katholieke vaksecretariaat voor spoor- en tramwegpersoneel St. Raphaël. Van deze bond werd hij de eerste vrijgestelde. In 1918 werd Schutte benoemd tot gesalarieerd secretaris van de Federatie van Diocesane R.K. Volks- en Werkliedenbonden. Hij was betrokken bij de uitgave van het maandblad Het Roer, het kader- en voorlichtingsorgaan van de Federatie, waarvan het eerste nummer in 1919 verscheen. Hij had een aandeel in de oprichting van de Volkskrant, die in oktober 1919 voor het eerst verscheen als weekblad van de Federatie, om twee jaar later een dagblad te worden.

In 1924 ging het R.K. Werkliedenverbond (RKWV) officieel van start. Schutte werd gekozen tot secretaris en in 1930 nam hij ook het penningmeesterschap op zich. Schutte bekleedde een groot aantal nevenfuncties bij dochter- en zusterinstellingen van het RKWV. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog was Schutte vicevoorzitter van het werkcomité Naar een Nieuwe Gemeenschap, een door het RKWV geïnspireerde actie tot profilering van de katholieke sociale leer bij de aanstaande vorming van de eerste rooms-rode coalitie. Schutte overleed in 1945 in Berg en Bosch, het sanatorium van Herwonnen Levenskracht in Bilthoven.