Joeke Veldman (1889-1971)

Tweede voorzitter van het RKWV (later KAB): 1936-1949

Joeke VeldmanJoeke VeldmanJoeke Veldman is geboren in Workum als zoon van een smidsknecht. In Arnhem woonde de familie later in ‘een krot’. Veldman werd meubelmaker. In 1913 werd Veldman gekozen tot voorzitter van de R.K. Werkliedenvereeniging in Ulft, waarna hij verschillende functies bekleedde in de katholieke arbeidersbeweging. In 1930 stapte Veldman over naar het R.K. Werkliedenverbond (RKWV) als bestuurslid in algemene dienst, in het bijzonder belast met het jeugdwerk en de instellingen van de standsorganisatie. Als bestuurder van het RKWV legde hij de basis voor de oprichting van het landelijk R.K. Verbond 'De Jonge Werkman' (JW). In 1936 werd Veldman gekozen tot tweede voorzitter van het RKWV. Met een groot aantal vooraanstaande Nederlanders werd Veldman geïnterneerd in St. Michielsgestel. Daar hield hij voor zijn medegijzelaars lezingen over de katholieke sociale leer.