J. Hofman

Tweede voorzitter van het CNV vanaf 1945

J. HofmanJ. HofmanJ. Hofman was voorzitter van de Nederlandsche Christelijke Typografen Bond (NCTB). Bovendien was hij redacteur van het orgaan van de NCTB. Hij schreef verschillende artikelen in Eltheto en Stemmen des Tijds. Bovendien is het Gedenkboek bij het jubileum van de NCTB van zijn hand. In 1945 werd Hofman tweede voorzitter van het heropgerichte CNV-bestuur.