Henk Oosterhuis (1893-1962)

Tweede voorzitter van het NVV van 1945 tot 1949

Henk OosterhuisHenk OosterhuisHenk Oosterhuis was de zoon van een dagloner uit Oude Pekela. Hij werkte als landarbeider, metselaar en arbeider in de strokartonindustrie. Zijn carrière in de vakbeweging begon in 1918, toen hij bestuurslid werd van de Nederlandse Vereniging van Fabrieksarbeiders. Oosterhuis en C. Woltz zetten in 1944 een vakbewegingsblad op in de geest van het oude NVV: Paraat. Paraat verscheen voor het eerst in augustus 1944 en was één van de weinige geïllustreerde verzetsbladen. Het blad kreeg veel kritiek. Het zou te laat zijn opgericht en het partijgerichte karakter werd niet door iedereen gewaardeerd. In 1945 werd Oosterhuis tweede voorzitter van het NVV.

Voor meer informatie zie: www.iisg.nl/bwsa