Hendrik (Hein) van Dugteren (1886-1967)

Penningmeester van het NVV

Hein begon zijn carrière in de vakbeweging als secretaris Centrale Bond van Transport Arbeiders. Door de gebeurtenissen in het Derde Rijk was het bestuur van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen goed op de hoogte van de gevaren van het nationaal-socialisme. Na de machtovername van Hitler waren alle vrije vakorganisaties overgenomen. Het bestuur besloot daarom om NVV-vicevoorzitter S. De la Bella en penningmeester H. van Dugteren naar Engeland te sturen. Daar zouden zij voor het verbond vijf miljoen gulden beheren. Het lukte in mei 1940 niet om naar Engeland te komen, waardoor Van Dugteren en De la Bella in Nederland bleven. Na de oorlog zou Van Dugteren in zijn oude functie als penningmeester terugkeren. In die functie zou hij een belangrijke bijdrage leveren aan wetsontwerpen voor de wachtgeld- en werkloosheidsverzekering.

 

Voor meer informatie: www.iisg.nl/bwsa