Het Dagelijks Bestuur van het CNV

Het Dagelijks Bestuur van het CNV bestond na de bezetting grotendeels uit dezelfde personen. Alleen H. Amelink ontbrak, hij had de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Dagelijks Bestuur CNV mei 1940
A. Stapelkamp (voorzitter)
H. Amelink (secretaris-penningmeester)
J. Schipper (secretaris)
W. de Jong (penningmeester)

Dagelijks Bestuur CNV mei 1945
A.Stapelkamp (voorzitter)
J. Hofman (tweede voorzitter)
J Schipper (secretaris)
F.P. Fuykschot (secretaris)
W. de Jong (penningmeester)
L. Vermeulen (tweede penningsmeester)