Cornelis Johannes Kuiper (1875-1951)

Bestuurder van het RKWV van 1925 tot 1940

Cornelis KuiperCornelis KuiperCornelis Johannes Kuiper was de zoon van een spoorwegarbeider. Op zijn twaalfde werd hij leerling-smid. Daarna ging hij werken bij een fabriek van rijtuigen en spoorwegmaterieel. 'Zijn verminkte hand sprak van zware metaalarbeid', schreef de Volkskrant later. Als 24-jarige sloot Kuiper zich aan bij de Algemeene Metaalbewerkersbond in Nederland. In het jaar van de spoorwegstakingen (1903) stapte hij over naar de Nederlandsche R.K. Metaalbewerkersbond 'St. Eloy', waar hij al snel voorzitter van de afdeling Haarlem werd. Dit was het begin van een snelle loopbaan als katholiek vakbondsbestuurder. Kuiper schreef veel en was onder andere redacteur van Leering en Leiding, de Volkskrant en Herstel. Daarnaast schreef hij een kroniek over het ontstaan en de ontwikkeling van de katholieke vakbeweging: Uit het rijk van den arbeid. Bovendien was hij Tweede Kamerlid voor de R.K. Staatspartij. In 1925 werd Kuiper dagelijks bestuurder van het R.K. Werkliedenverbond (RKWV).

Toen de Duitsers in 1940 de nationaalsocialist H.J. Woudenberg aan het hoofd plaatsten van het NVV, trad Kuiper af als bestuurslid van het RKWV. Hij trok zich terug uit het (katholiek) openbaar leven en zette zich 'met instemming en aanmoediging der bevoegde autoriteiten' in zijn werkkamer aan de voltooiing van zijn geschiedschrijving van de katholieke arbeidersbeweging.