RKWV

Johannes A. Schutte (1882-1945)

Secretaris-penningmeester van het RKWV (later KAB) van 1924 tot 1941 en vanaf 1945

Joeke Veldman (1889-1971)

Tweede voorzitter van het RKWV (later KAB): 1936-1949

Adrianus C. de Bruijn (1887-1968)

Voorzitter van het RKWV (later KAB): 1925-1941, 1945-1952

Dagelijks Bestuur van het RKWV

Het dagelijks bestuur van het RKWV keerde na de Tweede Wereldoorlog terug. 

Rooms-Katholieke Bond van Overheidspersoneel ‘Sint Paulus’

De R.K. Bond van Overheidspersoneel Sint Paulus ontstond in 1914 uit de R.K. Gemeente-Werkliedenbond St. Paulus. De bond was aangesloten bij de katholieke vakcentrale RKWV. Overheidspersoneel werd tijdens de bezetting onder druk gezet om zich aan te sluiten bij de ‘nieuwe orde’. Toen de bezetter de katholieke vakorganisaties op 25 juli 1941 onder nationaalsocialistische leiding plaatste, stelde het bondsbestuur zijn functie neer.

Tragische omstandigheden

Rooms-Katholiek Werkliedenverbond (RKWV)

Het Rooms-Katholiek Werkliedenverbond was in grootte de tweede vakcentrale van Nederland. Deze werknemersorganisatie vertegenwoordigde begin 1940 bijna een kwart van alle georganiseerde arbeiders. Het RKWV verwierp het nationaalsocialistische bewind. Wel ging de vakcentrale verder dan zijn zusterorganisaties in het uitwerken van plannen voor meer vakbondseenheid. Bij de katholieken leefde sterk de wens om een einde te maken aan de klassenstrijd en individualisme in de vakbeweging.

De corporatieve maatschappij