opzegging

Geen noodzaak meer tot vergaderen

Jaar: 
1941

Brief waarin CNV-lid B. Runia uit Leeuwarden aangeeft niet meer te willen vergaderen aangezien hij (en andere collega's) zich terugtrekken uit het CNV, d.d. 5 augustus 1941.

Bestuurders CNV treden af

Brief van Ned. Ver. van Christelijke kantoor- en handelsbedienden, waarin zij verklaren hun taak te beƫindigen. Datum postmerk.

Ingezonden brief met ledencijfers en opzeggingen lidmaatschap.