NVV

De vakvereenigingsleider in den nieuwen tijd

Auteur: 
Afd. Pers en Propaganda van het N.V.V.
Auteur: 
J.Ph. van Kampen
Jaar: 
1941

Plaatsnummer: Bro N 714/16

Het N.V.V. in de branding

Auteur: 
J.H. Scheps
Jaar: 
1941

Plaatsnummer: Bro N 714/18

Nimmer versagend voorwaarts. De vakbeweging der toekomst

Auteur: 
C. van Es
Auteur: 
J. Voet

Plaatsnummer: Bro 4187/14

Lijst van personen, die werkloos geworden zijn bij fusie

Lijst van personen, die werkloos zijn geworden bij de fusie van het Christelijk Nationaal Vakverbond in het NVV. Met vermelding van naam, adres, leeftijd, functie en salaris.

Jaar: 
1945

Plaatsnummer Bro N 714/28

Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Auteur: 
Bond van Ned. Onderwijzers
Jaar: 
1945

Plaatsnummer: Bro 1391/21

Aan de inwoners van Nijmegen

Gezamenlijke verklaring van CNV, RKWV en NVV.

Eenheid!

Jaar: 
1945

Tekst van het NVV over de oprichting van een algemene vakbeweging.

De vakbeweging. Voorlopig mededelingenblad van het NVV

Eerste nummer van De Vakbeweging - Voorlopig mededelingenblad van de NVV, gedateerd 16 mei 1945.