crisis

Jaren dertig: opkomst nationaalsocialisme

Economische crisis, maatschappelijke verzuiling en de opkomst van het fascisme. Kenmerken van de jaren voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog. De houding van de vakbeweging tijdens de Tweede Wereldoorlog is niet los te zien van deze ontwikkelingen.

De Crisis