CNV

Mededelingenbrief van A. Vingerling

Jaar: 
1945

'Waarde vrienden,....' Mededelingenbrief van maart 1945 van de heer A. Vingerling met berichten over de CNV uit het zuiden des lands.

De Gids herleeft!

Jaar: 
1945

1e nummer na de bevrijding van De Gids voor de leden der Christelijke Vakbeweging in het bevrijde Nederlandsche gebied, 15 maart 1945. (Integraal)

Werknemers, organiseert u!

Jaar: 
1945

Voorpagina-artikel uit De Vrije Zeeuw, eerste jaargang, nr. 93.

Nederland herrijst

Jaar: 
1945

'Pers en Propagandadienst ''Herrijzend Nederland". 1 maart 1945, Nederland herrijst, door Marinus, linieganger en arbeidsleider.'

Christelijke Besturenbond Sprang-Capelle

Jaar: 
1945

'Groote Propagandavergadering der Christelijke Vakvereniging voor alle Christelijke arbeiders en arbeidsters van Sprang-Capelle.'

Indrukken van het Wereldcongres van Vakverenigingen

Jaar: 
1945

Indrukken van het Wereldcongres van Vakverenigingen, gehouden te Londen. Onderhoud met den heer C.J. van Lienden. Eindhoven, 5 maart 1945 (ANEP, ANETA).

Lijst van personen, die werkloos geworden zijn bij fusie

Lijst van personen, die werkloos zijn geworden bij de fusie van het Christelijk Nationaal Vakverbond in het NVV. Met vermelding van naam, adres, leeftijd, functie en salaris.

Wachtgeldregeling P.A. Westdijk

Jaar: 
1941

'P.A. Westdijk. Oud-voorzitter van de Bond van Nederlandsch Christelijke Houtbewerkers...' Bewijs van betaling wachtgeldregeling.

Brief betreffende liquidatie N.A.F.- boedel

Jaar: 
1946

Standpunt van het CNV ten aanzien van de liquidatie van de NAF-boedel, uiteengezet in een brief aan de hoofdbesturen der bij het CNV aangesloten organisaties. d.d. 15 januari 1946.

Aan alle Christelijke arbeiders, ambtenaren en verdere werknemers...

'Het Christelijk Nationaal Vakverbond moet onmiddellijk herrijzen!'