CNV

Aan de leden van de afd. Leeuwarden-Huizum

Jaar: 
1945

Brief van O. van der Heide, namens het hoofdbestuur te Leeuwarden, april 1945.

Met ingang van heden...

Jaar: 
1941

Brief van Y. Steensma, commissaris-gevolmachtigde voor het CNV en RKWV voor de provincie Friesland, d.d. 25 juli 1941.

Geen noodzaak meer tot vergaderen

Jaar: 
1941

Brief waarin CNV-lid B. Runia uit Leeuwarden aangeeft niet meer te willen vergaderen aangezien hij (en andere collega's) zich terugtrekken uit het CNV, d.d. 5 augustus 1941.

Overgaan lidmaatschap door fusie

Jaar: 
1941

Verklaring van Woudenberg, commissaris van het CNV Utrecht, d.d. 29 augustus 1941 over fusie van Ned. Ver. van Christelijke Kantoor- en Handelsbedienden en de Alg. Ned. Bond van Handels- en Kantoorbedienden en Handelsreizigers 'Mercurius'.

Bestuurders CNV treden af

Brief van Ned. Ver. van Christelijke kantoor- en handelsbedienden, waarin zij verklaren hun taak te beëindigen. Datum postmerk.

Nederlandsche Vereeniging van Christelijke kantoor- en handelsbedienden

Jaar: 
1941

Expressebrief van de Ned. Ver. van Christelijke kantoor- en handelsbedienden aan de afdelingssecretarissen, d.d. 28 juli 1941 over benoeming van Woudenberg.

Lijst van schuilnamen

Lijst van schuilnamen zoals in de correspondentie gebruikt werd voor van contributie vrijgestelde leden.

Uitnodiging samenkomst

Jaar: 
1941

Uitnodiging voor een vergadering te houden op 22 november 1941 te Utrecht.

Aan de vrienden,...

Jaar: 
1941

Brief aan de vrienden, Utrecht, d.d. 17 november 1941.

Onze houding tegenover het nationaal-socialisme

Integrale tekst met standpuntbepaling tegenover het nationaal-socialisme.