bestuur

J. Hofman

Tweede voorzitter van het CNV vanaf 1945

J. HofmanJ. HofmanJ. Hofman was voorzitter van de Nederlandsche Christelijke Typografen Bond (NCTB). Bovendien was hij redacteur van het orgaan van de NCTB. Hij schreef verschillende artikelen in Eltheto en Stemmen des Tijds. Bovendien is het Gedenkboek bij het jubileum van de NCTB van zijn hand. In 1945 werd Hofman tweede voorzitter van het heropgerichte CNV-bestuur.

Jan Schipper (1890-1975)

Secretaris van het CNV van 1931 tot 1941 en van 1945 tot 1948

Herman Amelink (1881-1957)

Secretaris-penningmeester van het CNV van 1916 tot 1941

Antoon Stapelkamp (1886-1960)

Voorziter van het CNV van 1935 tot 1941 en van 1945 tot 1947

Het Dagelijks Bestuur van het CNV

Het Dagelijks Bestuur van het CNV bestond na de bezetting grotendeels uit dezelfde personen. Alleen H. Amelink ontbrak, hij had de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Dagelijks Bestuur CNV mei 1940
A. Stapelkamp (voorzitter)
H. Amelink (secretaris-penningmeester)
J. Schipper (secretaris)

Hendrikus Jacobus Kuiper (1897-1985)

Bestuurder van het RKWV van 1935 tot 1941 en van 1945 tot 1949 (KAB)

Wilhelmus J. Andriessen (1894-1978)

Bestuurder van het RKWV van 1926-1941; 1945-1950 (KAB)

Cornelis Johannes Kuiper (1875-1951)

Bestuurder van het RKWV van 1925 tot 1940

Johannes A. Schutte (1882-1945)

Secretaris-penningmeester van het RKWV (later KAB) van 1924 tot 1941 en vanaf 1945

Joeke Veldman (1889-1971)

Tweede voorzitter van het RKWV (later KAB): 1936-1949