IISG

Auteur: 
Bond van Ned. Onderwijzers
Jaar: 
1945

Plaatsnummer: Bro 1391/21

Brief betreffende liquidatie N.A.F.- boedel

Jaar: 
1946

Standpunt van het CNV ten aanzien van de liquidatie van de NAF-boedel, uiteengezet in een brief aan de hoofdbesturen der bij het CNV aangesloten organisaties. d.d. 15 januari 1946.

Aan alle Christelijke arbeiders, ambtenaren en verdere werknemers...

'Het Christelijk Nationaal Vakverbond moet onmiddellijk herrijzen!'

Aan het dagelijks bestuur van het CNV Utrecht

Brief van een CNV-lid uit het zuiden des lands aan het kantoor te Utrecht, d.d. 4 mei 1945.

Om den vrede te winnen

Tekst die ichronologisch overzicht geeft van positie CNV tijdens en na de oorlog.

Aankondiging Algemene vergadering CNV in bevrijd Nederland

Jaar: 
1945

Christelijk Nationaal Vakverbond in het bevrijde Nederlandsche gebied. Aankondiging en agendapunten Algemene Vergadering op 19 en 20 april 1945 in Roosendaal.

Aan de inwoners van Nijmegen

Gezamenlijke verklaring van CNV, RKWV en NVV.

Verslag van een bespreking, 1940

Verslag van een bespreking, gehouden in Den Haag, op 26 augustus 1940.

Eenheid!

Jaar: 
1945

Tekst van het NVV over de oprichting van een algemene vakbeweging.

Aan de werkgevers en werknemers van Nederland

Tekst over de oprichting van de Stichting voor den Arbeid en het urgentieprogramma dat de Stichting aan de Nederlandse regering heeft gezonden.