IISG

De Gids herleeft!

Jaar: 
1945

1e nummer na de bevrijding van De Gids voor de leden der Christelijke Vakbeweging in het bevrijde Nederlandsche gebied, 15 maart 1945. (Integraal)

Werknemers, organiseert u!

Jaar: 
1945

Voorpagina-artikel uit De Vrije Zeeuw, eerste jaargang, nr. 93.

Nederland herrijst

Jaar: 
1945

'Pers en Propagandadienst ''Herrijzend Nederland". 1 maart 1945, Nederland herrijst, door Marinus, linieganger en arbeidsleider.'

Auteur: 
Arthur Seyss-Inquart
Jaar: 
1943

Rede, gehouden op 19 Mei 1943 voor de arbeiders in het oosten des lands

Plaatsnummer: Bro N 500/24

 

Christelijke Besturenbond Sprang-Capelle

Jaar: 
1945

'Groote Propagandavergadering der Christelijke Vakvereniging voor alle Christelijke arbeiders en arbeidsters van Sprang-Capelle.'

Indrukken van het Wereldcongres van Vakverenigingen

Jaar: 
1945

Indrukken van het Wereldcongres van Vakverenigingen, gehouden te Londen. Onderhoud met den heer C.J. van Lienden. Eindhoven, 5 maart 1945 (ANEP, ANETA).

Nimmer versagend voorwaarts. De vakbeweging der toekomst

Auteur: 
C. van Es
Auteur: 
J. Voet

Plaatsnummer: Bro 4187/14

Lijst van personen, die werkloos geworden zijn bij fusie

Lijst van personen, die werkloos zijn geworden bij de fusie van het Christelijk Nationaal Vakverbond in het NVV. Met vermelding van naam, adres, leeftijd, functie en salaris.

Wachtgeldregeling P.A. Westdijk

Jaar: 
1941

'P.A. Westdijk. Oud-voorzitter van de Bond van Nederlandsch Christelijke Houtbewerkers...' Bewijs van betaling wachtgeldregeling.

Jaar: 
1945

Plaatsnummer Bro N 714/28

Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: