IISG

De vakvereenigingsleider in den nieuwen tijd

Auteur: 
Afd. Pers en Propaganda van het N.V.V.
Auteur: 
J.Ph. van Kampen
Jaar: 
1941

Plaatsnummer: Bro N 714/16

Het N.V.V. in de branding

Auteur: 
J.H. Scheps
Jaar: 
1941

Plaatsnummer: Bro N 714/18

Bestuurders CNV treden af

Brief van Ned. Ver. van Christelijke kantoor- en handelsbedienden, waarin zij verklaren hun taak te beëindigen. Datum postmerk.

Nederlandsche Vereeniging van Christelijke kantoor- en handelsbedienden

Jaar: 
1941

Expressebrief van de Ned. Ver. van Christelijke kantoor- en handelsbedienden aan de afdelingssecretarissen, d.d. 28 juli 1941 over benoeming van Woudenberg.

Lijst van schuilnamen

Lijst van schuilnamen zoals in de correspondentie gebruikt werd voor van contributie vrijgestelde leden.

Uitnodiging samenkomst

Jaar: 
1941

Uitnodiging voor een vergadering te houden op 22 november 1941 te Utrecht.

Aan de vrienden,...

Jaar: 
1941

Brief aan de vrienden, Utrecht, d.d. 17 november 1941.

Onze houding tegenover het nationaal-socialisme

Integrale tekst met standpuntbepaling tegenover het nationaal-socialisme.

Mededelingenbrief van A. Vingerling

Jaar: 
1945

'Waarde vrienden,....' Mededelingenbrief van maart 1945 van de heer A. Vingerling met berichten over de CNV uit het zuiden des lands.