IISG

Aan de leden van de afd. Leeuwarden-Huizum

Jaar: 
1945

Brief van O. van der Heide, namens het hoofdbestuur te Leeuwarden, april 1945.

De Duitse penetratie in vakcentralen en sociale wetgeving

Auteur: 
J.J. van Bolhuis
Auteur: 
B.C Slotemaker

Overdruk uit: Onderdrukking en Verzet. p.369-398

Plaatsnummer: Bro N 656/71 fol

Document: 

Met ingang van heden...

Jaar: 
1941

Brief van Y. Steensma, commissaris-gevolmachtigde voor het CNV en RKWV voor de provincie Friesland, d.d. 25 juli 1941.

Ter nagedachtenis aan onzen vriend Jacobus Goris

Auteur: 
Willem Kuil
Jaar: 
1945

In memoriam Ko Goris

Plaatsnummer: Bro 5169/7

De Eenheids-Vak-Centrale bouwt aan een nieuwe maatschappij

Auteur: 
Eenheids Vak Centrale
Jaar: 
1945

Plaatsnummer IISG: Bro N 683/4

Beginselverklaring en program van aktie voor de Eenheidsvakbeweging

Jaar: 
1945

Plaatsnummer: Bro N 682/10 fol

Geen noodzaak meer tot vergaderen

Jaar: 
1941

Brief waarin CNV-lid B. Runia uit Leeuwarden aangeeft niet meer te willen vergaderen aangezien hij (en andere collega's) zich terugtrekken uit het CNV, d.d. 5 augustus 1941.

Brochure 'Werk, leef en wees gelukkig'

Auteur: 
Afdeeling Propaganda van het "Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen"
Jaar: 
1941

Organisatie(s): NVV
Titel: Werk, leef en wees gelukkig.
Collectie: IISG
Plaatsnummer: BG D3/418

Werknemer en toekomst

Auteur: 
J.G. Suurhoff
Jaar: 
1943

Plaatsnummer: Bro N 509/56

Document: 

Overgaan lidmaatschap door fusie

Jaar: 
1941

Verklaring van Woudenberg, commissaris van het CNV Utrecht, d.d. 29 augustus 1941 over fusie van Ned. Ver. van Christelijke Kantoor- en Handelsbedienden en de Alg. Ned. Bond van Handels- en Kantoorbedienden en Handelsreizigers 'Mercurius'.