IISG

Reichskommissar...

Jaar: 
1941

Brief in het Duits aan het CNV Utrecht, d.d. 25 juli 1941, waarin Reichskommissar S. Inquart de benoeming van Woudenberg tot commissaris van het CNV meedeelt.

De Christelijke Ambtenaar: Oproep...

Jaar: 
1941

Extra nummer van het Weekblad van de Alg. Ned. Christ. Ambtenaarsbond, De Christelijke Ambtenaar, d.d. 31 juli 1941, integraal.

Woudenberg hakt de Gordiaanse knoop door

Jaar: 
1941

Nummer 36, eerste jaargang van Arbeid, 12 september 1941, orgaan van het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen, titelpagina met cartoon van Labor.

Fusie houtwerkersbonden

Jaar: 
1941

Mededeling door Woudenberg, commissaris van het CNV Utrecht, d.d. 29 augustus 1941, dat de Bond van Ned. Christelijke Houtbewerkers, Meubelmakers, Behangers en aanverwante Vakgenooten door fusie is overgegaan in de Algemeene Nederlandsche Bond van Meubelmakers, Behangers, Houtbewerkers en aanverwante Vakgenooten.

NVV. Verslag over de jaren 1940-1945

Auteur: 
NVV
Jaar: 
1940 - 1945

Plaatsnummer: Bro N 714/27

Document: 
Document: 
Document: 

Op het hoofdkwartier der N.S.B....

Jaar: 
1941

Verslag van een NSB-bijeenkomst te Utrecht, 14 augustus 1941.

Auteur: 
Algemeene Nederlandsche Christelijke Ambtenaarsbond
Auteur: 
L. Vermeulen
Jaar: 
1941 - 1946

Plaatsnummer: Bro N 758/14

Lijst van geïnterneerden...

Jaar: 
1941

'Lijst van geïnterneerden, die 23 augustus 1941 naar Duitschland werden vervoerd vanuit Schoorl (Naar het kamp in Buchenwalde).'

De Bedrijfsraad

Auteur: 
Arbeiders-Eenheid
Jaar: 
1944 - 1945

Plaatsnummer: ZO 17395